Kuring, Sakadang Corona

0
71

Kuring, sakadang corona. Virus nu kiwari keur dipikasieun ku sakabéh jalma nu aya didunya.

Naha kuring hébat? Naha kuring kacida dipikasieun? Naha kuring teu bisa dilawan, dihalangan? Tangtu teu kitu.
Kuring, corona, covid 19 téa, ngan sakadar mahluk.

Mun kitu mah berarti kuring aya nu nyieun? Aya Kholikna? Bener pisan! Nu matak kuring héran ku manusa. Ku kuring, manusa boga rasa kasieun nu kacida. Nepi sagala dilakukeun pikeun ngusir kuring.

Naha ku nu nyieun kuring Gusti ALLAH manusa teu boga kasieun? Padahal kuring bisa clu-clé di mana-mana, di tempat jeung di jalma nu geus dicirian ku Kholik kuring. Kuring moal euntreup di manusa nu euweuh panitah atawa teu dicirian ku Kholik.

Kuring ngan ngalaksanakeun panitah Kholik. Lantaran kitu, mun aranjeun sieun ku kuring, deukeutan nu nyieun kuring, nu nyieun aranjeun, nu nyieun langit jeung bumi katut pangeusina. Lantaran MantenNa nu miboga sagalana, nu miboga kuring.

Kuring teu daya, teu upaya mun teu aya kakuatan ti MantenNa. Prak geura dareukeutan Kholik (ALLAH) Prak geura sarembah holik. Prak pénta sangkan kuring gancang dititah balik ka lembur kuring, ku AnjeunNa
Jaga-jaga mah kudu, bisi kuring datang tapi ulah lebay.

Sing leuwih deukeut jeung sieun ku Kholik (ALLAH) nu nyieun kuring, saéstuna Allah aja wajala….#Kang Hakim#